YTB Türkiye mezunlarını tek çatı altında buluşturuyor

YTB Türkiye mezunlarını tek çatı altında buluşturuyor
YTB Türkiye mezunlarını tek çatı altında buluşturuyor

YTB Türkiye mezunlarını tek çatı altında buluşturuyor 

Türkiye’deki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen uluslararası öğrencilerle irtibatı devam ettiren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın 184 ülkesindeki 150 binden fazla Türkiye Mezununa yönelik; eğitim, iletişim, iş dünyası, kapasite geliştirme, Türkçe, buluşma toplantıları ve kurumsal görünürlük çalışmaları başta olmak üzere uzun soluklu projeler hayata geçiriyor. 

Türkiye Bursları programı kapsamında dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkemizdeki üniversitelerde; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi imkânı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’de eğitimini tamamlamış uluslararası öğrencilere yönelik Türkiye ile olan irtibatlarının devam ettirilmesi için de çok sayıda çalışma hayata geçiriyor. 

1992 yılında, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal döneminde, “Büyük Öğrenci Projesi” adıyla başlatılan burs programı, Türkiye’nin 2000’li yıllarla birlikte değişen ve gelişen dış politikasına uygun olarak 2012 yılında YTB’nin koordinasyonunda yeniden düzenlenerek “Türkiye Bursları” markasıyla tüm dünyaya açıldı.  90’lı yıllarda bağımsızlıklarına yeni kavuşan dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaç duydukları insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla başlatılan program, aradan geçen süreçte dünya markası haline gelerek rekor başvuru seviyesine ulaştı. Son olarak 2021 yılında 178 ülkeden 165.500 rekor başvuru alan Türkiye Bursları programı, her sene bilimsel kriterler eşliğinde seçtiği 5 bin civarında uluslararası öğrenciyi Türk üniversitelerine kazandırarak aynı zamanda üniversitelerimizin uluslararasılaşmasına da katkı sunuyor. Eğitimlerinin ardından mezun olan öğrencilerle irtibatı koparmayan YTB, "Türkiye Mezunları Çalışmaları” başlığı ile uzun soluklu projelere imza atıyor. 

TMP PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLDİ 

Türkiye’de eğitimini tamamlamış uluslararası öğrencilerin ülkemizle olan irtibatlarının devam ettirilmesi için yapılan çalışmalar YTB’nin kuruluşuyla başlamış olup bu çalışmaların belli bir düzeye gelmesine müteakip 2017 yılında “Türkiye Mezunları Programı” (TMP) hayata geçirildi. TMP ile ülkemizde herhangi bir zamanda ve düzeyde eğitim almış mezunlar ile irtibat ve iletişimin sağlanması, kendilerinin ülkemizle olası işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. 

53 ÜLKEDE 94 MEZUN BULUŞMASI

“Türkiye Mezunları Ailesi” olarak isimlendirilen ve sayıları 150 binden fazla olan Türkiye Mezunlarının dünyanın 184 ülkesine yayıldığı biliniyor. Bu kişilerin bir araya gelmeleri için internet ortamında YTB tarafından oluşturulan “Türkiye Mezunları Portalı”nda, kimlik bilgileri ile birlikte kayıtlı bulunan mezunlarımızın sayısı ise 120 bini aşıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatlarına devam eden ve önemli bir kısmı nitelikli mesleklere sahip bu mezunlarla YTB’nin ve dış temsilciliği bulunan kurumların yetkilileri sıklıkla bir araya geliyor. 2013 yılından bu yana YTB koordinasyonunda 53 ülkede 94 mezun buluşması gerçekleştirildi. Bunun yanında da YTB desteğiyle, dünyanın 30 ülkesinde kurulan 34 Türkiye Mezunları Derneği hizmetlerine devam ediyor. Bu dernekler Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer tutan kamu diplomasisinin son yıllardaki etkili araçlarından birini oluşturuyor. Mezun derneği olmayan ülkelerde ise dernek kurulumu için çalışmalar devam ediyor. Birçok ülkede de platformlar oluşturularak mezunların ülkemizle irtibatı sağlanıyor.

Bu çerçevede YTB,  “Türkiye Mezunları Programı” başlığı altında çok çeşitli, uzun soluklu faaliyetler yürütüyor. 

TÜRKİYE MEZUNLARI PORTALI

Dünyanın dört bir yanındaki 150 bin Türkiye Mezununa ait; eğitim, çalışma ve iletişim bilgilerinin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi, raporlanabilir hale getirilmesi ve ülkemiz kamu diplomasisi faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla “Mezun Bilgi Yönetim Sistemi” hayata geçirildi. Çalışmanın sağlıklı bir şeklide yürümesi açısından da yükseköğrenimlerini bitirerek ülkemizden mezun olmaya hak kazanan uluslararası öğrencilerin Türkiye Mezunları Portalı’nda kayıt altına alınmaları amacıyla üniversitelerle mezuniyet bilgisi akışını öngören bir iş süreci geliştirildi. Bu mekanizma kapsamında mezuniyeti hak eden uluslararası öğrenciler diplomalarını teslim almadan önce Türkiye Mezunları Portalı’na eğitim bilgilerini girerek üye oluyor. Yine işbirliği çerçevesinde yürütülen öğrencilerin imzaladığı “Mezun Bilgi Formunu” resmi yazı ile YTB’ye ulaştırılıyor. 

MEZUN AĞI GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI (MAG)

Türkiye Mezunları Derneklerinin kapasitelerini güçlendirerek kendi alanlarına yönelik organizasyon kabiliyetlerini arttırmak, ülkemiz ve kendi aralarındaki ilişkilerin güçlenmesi amacıyla da Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı (MAG) yürütülüyor. Program kapsamında; İş Dünyası - Mezun Buluşmaları, Tematik Seminer ve Konferanslar, Türkçe Dil Eğitimi ve Türk Kültür Günleri, Yurtdışındaki Türkiye Fuarlarına Katılım, Yurtdışındaki Eğitim Fuarlarına Katılım, Türkiye Bursları Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemeye yönelik projeler destekleniyor. 

KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK VE İLETİŞİM DESTEK PROGRAMI (KGİ)

Türkiye Mezunları Derneklerinin kurumsal görünürlük ve iletişim alanlarında kapasitelerini geliştirerek daha profesyonel bir yapıya kavuşmaları amacıyla da Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı yapılıyor. Bu çerçevede; kurumsal kimlik oluşturulması, internet sayfası tasarım ve yönetimi, sosyal medya yönetimi, süreli yayınlar gerçekleştirilmesi ve kurumsal standardizasyon konulu projelere destekler sağlanıyor. MAG ile KİG programları kapsamında dünyanın 30 ülkesindeki 34 Türkiye Mezunları Derneği tarafından gerçekleştirilen 75 proje YTB destek verildi. 

AKADEMİK TEŞVİK PROGRAMI

Türkiye Mezunlarının; Türkiye, Türkçe, Türk kültürü ve tarihini konu edinen akademik çalışmalarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesini amacıyla mezunların önde gelen akademik indekslerde (SSCI, SCI, AHCI) taranan uluslararası dergilerde yayınlamış oldukları akademik makaleler ödüllendiriliyor. 

POTANSİYEL MEZUN ATÖLYELERİ

Ülkemizin çeşitli üniversitelerinde son yılında bulunan uluslararası öğrencilerin "Türkiye Mezunu" kimliği aidiyetine sahip olmalarını temin etmek için ise "Potansiyel Mezun Programı" başlatıldı. Bu kapsamdaki atölyelere, alanındaki uzman isimler davet edilerek kariyer gelişimi, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği olanakları ile YTB’nin mezun faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. 

Program ilk olarak 2020 yılında 11 şehirde gerçekleştirildi. 2021 yılında 20 şehirde düzenlenmesi planlanırken, salgın nedeni ile 13 ilde, 400 Potansiyel Mezun ile bir araya gelindi.

TÜRKİYE MEZUNLARI E-BÜLTENİ

YTB ve Türkiye Mezunları Dernekleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan Türkiye Mezunları e-Bülteni, 3 aylık periyodlarla Türkiye Mezunları Portalı’nda kayıtlı 120 binin üzerindeki mezunu gönderiliyor. 

TÜRKİYE BURSLARI TANITIM VE ORYANTASYON PROGRAMLARI

Türkiye Mezunları Dernekleri, bulundukları ülkelerdeki üniversite ve liselerde, Türkiye Bursları tanıtım programları organize ederken ulusal televizyon ve radyolarda da programlara katılıyorlar. Ayrıca Türkiye Burslusu olmaya hak kazanan öğrencilere yönelik Türkiye’de eğitim ve yaşam konulu oryantasyon programları gerçekleştiriyor. 

TÜRKİYE MEZUNLARI AKADEMİSİ

Kariyerlerine yeni başlayan Türkiye Mezunlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan “Türkiye Mezunları Akademisi” programının ilki, Anadolu Ajansı ile işbirliği içerisinde ‘Yeni Nesil Medya Eğitimi’ başlığı ile oldu. Türkiye Mezunları Akademisi kapsamında farklı alanlarda eğitim programları gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

TÜRKİYE MEZUN DERNEKLERİ KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Tüm bu çalışmaların yanında mezun dernekleri yöneticilerine yönelik Kapasite Geliştirme Programları başlığı düzenlenen eğitim çalışmaları ile derneklerin kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Programın ilki 4 – 8 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Bölgesel olarak düzenlenen ilk Kapasite Geliştirme Programı da Balkanlar Türkiye Mezunları Derneklerine yönelik olarak Karadağ, Podgoritsa’da 23-25 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşti. Kapasite geliştirme programları kapsamında medya ve iletişim, proje eğitimi, sivil toplumda kurumsallaşma konularında uzmanlarca eğitimler verildi.

TÜRKİYE MEZUN ÖDÜLLERİ

Faaliyet gösterdikleri alanlarda üstün başarı elde etmiş Türkiye Mezunlarını ödüllendirmek suretiyle mezunların Türkiye Mezunu kimliği aidiyetini pekiştirmek ve kamuoyunda Türkiye Mezunları Ailesi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla 2020 Türkiye Mezun Ödülleri isimli program hayata geçirildi. 

TÜRKİYE MEZUNU İŞ İNSANLARI – TÜRK İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI

Türkiye Mezunu İş İnsanları ile Türk İş Dünyasını bir araya getirmeye yönelik düzenli olarak da toplantılar organize ediliyor. Toplantılara Türkiye Mezunu İş İnsanları ve TİM, DEİK ve MUSİAD’ın üst düzey yetkilileri ve bölge konseyi başkanları katılım sağlıyor. Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Asya Pasifik Bölgesi’ne kadar farklı coğrafyaları kapsayan toplantılar hem Türk iş insanları hem de Türkiye Mezunu iş insanlarının birbirlerini tanımasına ve iş hacimlerini artırmasına zemin hazırlıyor.

TİKA yüzlerdece projeyi hayata geçirdi
Önceki TİKA yüzlerdece projeyi hayata geçirdi
Dr. Mahmut Çevik Bosna Hersek “Silahlı Kuvvetler Gününe” katıldı
Sonraki Dr. Mahmut Çevik Bosna Hersek “Silahlı Kuvvetler Gününe” katıldı