Reklam

Rodos ve istanköy Türk vakıfları sempozyum düzenliyor

  • Güncelleme: 05.10.2019 01:01
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından, Yaşar Üniversitesi desteğinde Rodos ve İstanköy’deki Türk Vakıfları’nı konuşacaklar
Rodos ve istanköy Türk vakıfları sempozyum düzenliyor

 

Basın Açıklaması

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından, Yaşar Üniversitesi desteğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün süre ile “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu, 2019” düzenlecektir.

Açılış konuşmaları, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ROİSDER Başkanı, Gösta Toft FUEN Vice President, Dr. Cemil Tuğay Karşıyaka Belediye Başkanı, Dr. Mustafa İduğ (Bornova Belediye Başkanı, Prof. Dr. M. Cemali Dinçer Yaşar Üniversitesi ve T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren tarafından yapılacaktır.

Günümüzde Rodos ve İstanköy Türklüğünün; Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları, Din ve İbadet Sorunu, Örgütlenme Sorunu, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu ile “Türk-Müslüman Vakıfları Sorunu” gibi sorunları vardır.

Sempozyumun temel amacı da; Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıfları mallarının haraç-mezat satışları ile zamanın tahribatına bırakılan ve giderek yok edilen Osmanlı –Türk Mimari Eserleri konularında ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmaktır.

Sempozyumda; ”Vakıf Kültürü”, “Uluslararası Hukukta “Vakıf” Statüsü”, “Rodos ve İstanköy Türk Vakıflarının Dünü”, ”Rodos ve İstanköy’deki Vakıfların Sosyal Yaşama Etkileri”, “Rodos ve İstanköy Türk Vakıflarının Güncel Sorunları”, “Rodos ve İstanköy’de Türk Vakıf Eserleri” ve “Türk-Yunan İlişkileri” konularında yabancı ve Türk akademisyenlerince 19 adet bildiri sunulacaktır.

Yaşar Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu (Kazımdirik, Üniversite Cd. No:31, 35100 Bornova/İzmir) da gerçekleştirilecek sempozyum kamuya açıktır.

Başkan, Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı