Reklam

2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi Başlıyor

  • Güncelleme: 25.12.2019 23:13
2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi Başlıyor

1. Uluslararası Öğrenci Akademisi Nedir?
Uluslararası Öğrenci Akademisi, ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi, ilgi ve çalışma alanlarına ilişkin yeni olanakların sunulması, eğitim gördükleri akademisyenler başta olmak üzere yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak sağlanması, öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve uluslararası öğrencilerin birikimlerinden hem diğer ülkelerden gelen öğrencilerin hem de Türk öğrencilerin faydalanabilmesini amaçlayan programlar bütünüdür.

Uluslararası Öğrenci Akademisi ile öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarının artırılması, proje üretme, gerçekleştirme ve yönetme becerilerinin geliştirilmesiyle birlikte öğrencilere sivil toplum bilinci ve organizasyon kabiliyetinin kazandırılması, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi program içerikleri kataloğu için tıklayınız

Başvuru için tıklayınız

Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında katılımcıların;

  • Uyumlarını kolaylaştırıcı oryantasyon programları,
  • Bulundukları ili ve ülkemizin kültürel zenginliklerini tanımalarına yönelik -rehberler eşliğinde- kültürel geziler, sosyal ve sportif faaliyetler,
  • Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim programları,
  • Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayabilmeleri için destekleyici eğitim programları,
  • Gelişimlerine yönelik bilimsel ve akademik seminerler,
  • Akademik çalışmalarını paylaşacakları dergi, sempozyum, çalıştay, atölye çalışması, panel ve konferans gibi etkinlikler planlanmaktadır.


2. Uluslararası Öğrenci Akademisi’ne Kimler Katılabilir?

Akademi programlarından ve diğer etkinliklerden -aksi belirtilmedikçe- Türkiye Burslusu öğrenciler ile ülkemizde yükseköğrenim görmekte olan tüm uluslararası öğrenciler yararlanabilir.

Her programın başvuru şartları program başlığı altında belirtilmiştir.

3. Uluslararası Öğrenci Akademisi Hangi İllerde Uygulanmaktadır?

Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Samsun ve Trabzon illerinde uygulanmaktadır.

4. Uluslararası Öğrenci Akademisine Nasıl Başvuru Yapılır?

12 Ocak 2020 tarihine kadar https://forms.gle/7KfjJ6xQNP4VZtkZA bağlantısı üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru bağlantısı ile öğrenciler başvurabilecekleri alanlar konusunda yönlendirecektir.

Gerekli görüldüğü takdirde, başvurusu alınmış öğrenciler mülakata tâbi tutulacaktır.

Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Programlar yeterli başvurunun yapılması durumunda açılacaktır. Başvuru sayısı yeterli olmayan programlardaki öğrenciler uygun olan diğer programlara yönlendirilecektir.

5. Uluslararası Öğrenci Akademisi Programları

Uluslararası Öğrenci Akademisi; Giriş Seminerleri, İhtisas Atölyeleri, Türk Sanatları/Sporları ana başlıklarından oluşmaktadır. Programlara dair önemli hususlar aşağıda zikredilmektedir:

Eğitim programları ders niteliğinde olup süreklilik arz edecektir.

Programlar yürütülürken öğrencilerin ilgi ve beklentilerine dayanarak derslerin içerik ve uygulaması hususunda paydaş kuruluş ve akademisyen tavsiyesi ile değişiklik yapılabilecektir.

Katılımcı öğrenciler programlara yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak da katılma imkânı bulacaklardır.

Programlara devam eden öğrenciler, dönem içerisinde farklı tarihlerde rehberler eşliğinde düzenlenecek olan şehir içi ve şehir dışı sosyal, kültürel gezilere katılma hakkına sahip olacaklardır.

Akademi eğitim programlarına devam eden öğrencilere program sonunda Başkanlığımız ve ilgili kurumca katılım sertifikası verilecektir.

“Uluslararası Öğrenci Akademisi Ödülleri” kapsamında yapılacak yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler ödüllendirilecektir.

Programlar öğrencinin ikamet ettiği şehre, bölümüne, düzeyine ve sınıfına göre değişiklik göstermektedir.

Not: Programların tamamı ve geziler ücretsizdir.
5.1. Giriş Seminerleri
Giriş Seminerleri, belirlenen alanlarda temel düzeyde eğitimi kapsayan programlardır. Program içerikleri giriş mahiyetinde olup ilgili alanın temel kavramları, temel yaklaşımları, sorunları ve tartışmaları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlamaktadır.
Giriş Seminerleri, 15-30 kişilik sınıflarda haftalık ortalama 3 saatten oluşan programların 6 ila 10 hafta arasında sürmesi öngörülmektedir.
Başvuru Şartları

Giriş Seminerlerine tüm uluslararası öğrenciler bölüm, sınıf ve düzey şartı aranmaksızın başvuru yapabilirler.

5.2. İhtisas Programları
İhtisas Programları uluslararası öğrencilerin öğrenim gördükleri ya da ilgi duydukları alanlarda nitelikli çalışmalar yapabilecekleri programlardır.
Konunun uzmanları nezaretinde eğitimden ilmi üretime geçişi temsil eden ihtisaslaşma programları ile uluslararası öğrencilerin ilgi alanları ile uyumlu ürünler ortaya koymaları amaçlanmaktadır.
Her bir ihtisas programı sonunda ilgili STK ve öğrenci iş birliğinde programın içeriği ile ilgili bir çıktı (Görsel materyal/kısa film/makale/ rapor/proje vb.) sunulması beklenmektedir.
15-25 kişilik gruplardan oluşan programların 10 ila 16 hafta arasında sürecektir.
Programlarda teorik ve uygulamalı bir eğitim süreci öngörülmekte olup öğrencilerin devamlılık göstermesi gerekmektedir.
Başvuru Şartları

İhtisas programlarına 3.ve 4. Sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.
Adaylar en fazla 2 alanda ihtisas programı tercih edebilirler.


5.3. Türk Sanatları ve Sporları Programı
Geleneksel Türk Sanatları ve Sporları Programı ülkemizin kültürel birikimini yansıtan hat, tezhip, minyatür vb. yazı sanatları, Klasik Türk müziği ve Türk sporları alanında ilgi duyan ve becerisi olan öğrencilerin kendi kabiliyetlerini geliştirmeleri ve ülkemizin bu alandaki birikiminden faydalanmalarını amaçlamaktadır. Programların 10 ila 16 hafta arasında sürecektir.
5.3.1 Türk Yazı Sanatları Programı
Bu program ile yüzyıllar boyunca süregelen hat, ebru, tezhip ve minyatür gibi Türk Yazı Sanatlarının ortaya çıkışı, tarihsel seyri ve esaslarını oluşturan unsurlar ele alınarak öğrencilere bu alanlarda temel düzeyde tanıtıcı bir eğitimin verilecektir.
5.3.2. Klasik Türk Müziği Programı
Bu program ile Anadolu coğrafyasının kültür ikliminde şekillenmiş Klasik Türk Müziği perspektifinin referans enstrüman ve uygulama eğitimi dahilinde benzer ve farklı kültürlere ait katılımcı öğrenciler ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Teorik olarak müzik estetiği, temel düzeyde ise üslup-repertuar konularında dersler ile ney, kudüm, tanbur, keman, kanun ve ud gibi enstrümanlara dair bilgilerin verilecektir.
5.3.3. Türk Sporları Programı
Bu program Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türk kültürünü bir başka açıdan tanımalarına olanak sunarak geleneksel sporlara hayat veren kültürel kodlarla tanışmalarını amaçlamaktadır. Okçuluk, binicilik vb. alanlarda teorik ve pratik olarak yapılması planlanan eğitimlerle öğrencilerin popüler sporların dışında kalan alanlarda ilgi ve farkındalığının artırılması hedeflenmektedir.
Başvuru Şartları

Türkiye Burslusu öğrencilerin tamamı bölüm, düzey ve sınıf şartı aranmaksızın başvuru yapabilir.
Başvuran öğrenciler mülakata davet edilerek ilgi ve yeteneklerine göre seçilecektir.
Öğrencilerin hangi sanat dalına ilgisi olduğunu niyet mektubunda belirtmesi beklenmektedir.
Türkiye Burslusu öğrenciler başta olmak üzere uluslararası öğrencilerin başvurusuna açıktır.


Not: Soru ve önerilerinizi akademi@ytb.gov.tr adresi üzerinden Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: