"Yurt dışındaki Türklerin işlemlerini kolaylaştırmaki için çalışıyoruz"

ANKARA

YTB Başkanı Abdullah Eren:

 

"Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi, yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemlerin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolaylaştırılabilmesini hedeflemektedir"

 

 

"Yurt dışındaki Türkler, yaklaşık 9 milyona varan mevcuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelmiştir"


"Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında YTB kuruldu"


"Gelinen nokta itibarıyla, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın fedakarlığı hem de devletimizin ve kamu kurumlarımızın yurt dışındaki vatandaşla ilgili sorunlara sahiplenici bir tutumla yaklaşması birçok sorunu çözdü ve önemli kazanımlar elde edildi"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile yurt dışındaki Türklerin, Türkiye'deki resmi işlerinin daha kolay hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteği, YTB koordinasyonu ve Türkiye'deki tüm kamu kurumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında gerçekleştirildi. 

Toplantıya, YTB Başkanı Eren'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi katıldı.

 

 

YTB Başkanı Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın taleplerine cevap verme amacı taşıyan 'Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi', yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemlerin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolaylaştırılabilmesini hedeflemektedir." dedi.

Türk vatandaşlarının, geçici işçi olarak Avrupa'ya gerçekleştirdikleri göçün üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan Eren, YTB'nin esas sorumluluğunun yurt dışındaki Türk diasporasına karşı olduğunun altını çizdi.

Eren, "Günümüz itibarıyla dördüncü nesle ulaşan ve sayıları 6 milyona yaklaşan yurt dışındaki Türkler, yaklaşık iki milyon mavi kartlı ve bizim sistemimizde kayıtlı olmayan kişilerle birlikte 9 milyona varan mevcuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri haline gelmiştir." diye konuştu. 

Bu süreçte yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yaşadıkları tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen yabancısı olduğu coğrafya ve kültürlerde tutunmayı başardığını belirten Eren, onların, bulundukları ülkelere kazandıklarından fazlasını vererek, bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. 

"Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular"

YTB Başkanı Eren, "Vatandaşlarımız, sadece kendi başlarının çaresine bakmakla kalmadılar, aynı zamanda Türkiye'deki akrabalarına da maddi anlamda sahip çıkıp, destek oldular. Dinlerini, dillerini ve kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak için camiler, dernekler kurdular. Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular, birikimleriyle yatırım yaptılar, döviz gönderdiler." dedi.

Yurt dışına işçi göçü sürecine devlet açısından bakıldığında ise göç hareketiyle Türkiye'nin sunduğu hizmetlerin çeşit ve yöntemlerinin geliştiğine değinen Eren, devletin vatandaşına karşı yükümlülükleri bakımından tamamen yeni bir durumun ortaya çıktığını vurguladı.

 

 

İşçi olarak gittikleri ülkelerde yerleşik hale gelen yurt dışındaki Türklerin sosyal, kültürel, pedagojik ve dini alanlarda yeni ihtiyaç ve taleplerinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında YTB kuruldu." ifadesini kullandı.

"Gelinen noktada önemli kazanımlar elde edildi"

Anayasada yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgili maddelere yer verildiğini hatırlatan Eren, yurt dışındaki Türklere yönelik kamu hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın ve anavatanla olan bağlarını korumanın, devletin asli görevlerinden biri olduğunun yasalarla desteklendiğini belirtti.

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza, yaşadıkları ülkelerdeki haklarından azami ölçüde faydalanmaları ve Türk vatandaşlığı ile bulundukları ülke vatandaşlığı arasında ikilem yaşamamaları için, çoklu vatandaşlık hakkı tanındı. Hatta çifte vatandaşlığa izin vermeyen ülkelerdeki durum gözetilerek, yurt dışındaki vatandaşlarımıza Türk vatandaşıyla aynı hakları tanıyan Mavi Kart uygulaması başlatıldı. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, hemen her alanda gerekli yasal ve idari adımların atılmasına devam edildi. Gelinen nokta itibarıyla, hem yurt dışındaki vatandaşlarımızın fedakarlığı, hem de devletimizin ve kamu kurumlarımızın yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili sorunlara sahiplenici bir tutumla yaklaşması birçok sorunu çözdü ve önemli kazanımlar elde edildi."

Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni sadece belli kurumların değil, tüm devlet kurumlarının müşterek bir projesi olarak gördüklerini belirtti.

Proje hakkında

Projeyle yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kartlıların Türkiye'ye ilişkin tüm resmi iş ve işlemlerinde hız ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de ve dış temsilciliklerde gerçekleştirilen idari ve yasal işlemlere ilişkin yurt dışında yaşayan vatandaşların bilgi ve farkındalığı artırılırken, daha hızlı ve etkin çözümler için görüş ve önerileri de alınacak.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının görüşlerinin, kamu kurumlarının uygulamalarına ve mevzuata ilişkin yeni düzenlemelerine kaynak sağlanması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

 

Anahtar Kelimeler: "Yurt dışındaki Türklerin işlemlerini kolaylaştırm